Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
eRusWay Oy:n (Markkinointitoimisto Parasta Saimaalla) markkinointirekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
eRusWay Oy
Y-tunnus: 2607671-6
Osoite: Satamosalmentie 167, 57810 Savonlinna
Vastuuhenkilö: Pia Behm, 040-7166006

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
eRusWay Oy:n asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien (jäljempänä “käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva eRusWay Oy:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Yrityksen tiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, eRusWay Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa
– asiakkaan valitseman jakelutapatiedon välittämiseksi kirjeen tai muun viestin tai lähetyksen lähettäjälle tai välittäjälle
– asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseksi asiakkaan hyväksynnällä

Käytämme uusien käyttäjien automaattisten sähköpostien lähetykseen MailChimp -palvelua, joka on Yhdysvalloissa sijaitseva yritys. Palveluun tallennetaan uutiskirjeen tai vastaavan tilaajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä käyttäytymiseen liittyviä tietoja.
Muita tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna postitse eRusWay Oy:lle.